Mårtagårdens vänner


Mårtagårdens vänner är en ideell förening som bl a anordnar visningar och sköter praktiska sysslor på gården. 

Vårstädning: Torsdag 28 april 10.00.

Årsmöte: Onsdag 18 maj 18.00.

Höststädning: Torsdag 6 oktober 10.00.

Du kan kontakta Mårtagårdens vänner genom 
Ulla Britt Swenson tel 0300 61890 

 

Hem