Apelhögen renoverad

 

Renoveringen av Apelhögen klar 29 januari 2011.

http://kartor.eniro.se/m/pdvpN 

Bostadshuset på Apelhögen uppfördes 1780, samma år som Mårtagården, av sjökapten Johannes Pettersson. Ursprungligen bestod gårdsanläggningen av fyra längor samlade kring en stensatt gårdsplan. Den nuvarande ladugården byggdes 1893 efter en brand som ödelagt de tidigare ekonomibyggnaderna. En vagnsbod sammanbyggd med magasin tillkom 1925. Nordöst om boningshuset finns en muromgärdad trädgård. I mitten av 1880-talet var salen i boningshuset uthyrd till skola.

Den siste sjökaptenen på Apelhögen var Nicolaus Wickman (1837-1909), gift med Josephine Andersson. Deras som Gottfrid, som hade emigrerat till Kalifornien, förvärvade gården och tillköpte granngården Dannebacka nr 2.

Båda gårdarna förvärvades 1921 av bröderna Knut och Thorsten Larsson. Nuvarande ägare är Knut och Tora Larsson Stiftelse Mårtagården.

 

 

Situationplanen för Apelhögen.

I nordost ligger Rydets idrottsplats och i sydväst utanför bild ligger Mårtagården. Apelhögen ligger inom Kulturreservatet Mårtagården.

På bilden visas också den lada, som kan bli aktuell för uthyrning till blivande hyresgäst samt en förrådsbyggnad i behov av renovering.

Den blivande fasaden mot nordväst samt mot sydost.

Bostadshuset kommer exteriört att motsvara bostaden utseende i slutet av 1800-talet.

Bottenplanet.

Ytan om ca 105 m2 fördelas på 4 rum och kök samt farstu.

Hem